vineri, 13 februarie 2015

PROGRAM INTREPRINZATORI DEBUTANTI 2015

ATENTIE
SE POATE INCEPE INSCRIEREA IN PROGRAMUL GUVERNAMENTAL PENTRU INTREPRINZATORII DEBUTANTI
La acest program se poate inscrie orice tanar sau varstnic care pana la aceastra data nu a fost administrator la o firma , pfa, II etc ,sau nu a fost asociat in alta firma , indiferent de varsta (s-a scos conditia de maxim 35 de ani )
La acest program se primeste pana la 10.000 de euro nerambursabil ,dar trebuie sa cofinanteze solicitantul cu inca 10.000 de euro , deci la un proiect de 14.000 de euro ,va primi 7.000 de euro nerambursabili, la un proiect de 20.000 de euro va primi 10.000 de euro , la un proiect de 30.000 de euro va primi maxim 10.000 de euro (deci 50 %, dar nu mai mult de 10.000 de euro)
In cazul in care proiectul este mai mare de 20.000 de euro ,solicitantul are dreptul sa primeasca credit cu dobanda avantajoasa pana la 80.000 de euro , credit garantat prin Fondul National de Garantare al Creditelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii
Pasii pentru intocmirea dosarului de finantare sunt urmatorii
-infiintarea Societate comerciala cu raspundere limitata -Debutant , deci SRL-D , cu maxim 5 domenii de activitate si este bine sa fie domeniul productiei *vezi lista coduri CAEN START , deoarece avem punctaje mai bune si sansele de reusita cresc
Nr. Nr crt.

Criterii

Punctaj


Domeniul de activitate al microîntreprinderii “S.R.L. – D.”


A

1

Producţie

20


2

Servicii

15


3

Comerţ şi alte activităţi

10


Dupa inscrierea la Registrul Comertului ( mentionand SRL-D ) , taxele de inscriere, alte plati pentru infiintare sunt suportate de program , veti comunica la OTIMMC din zona , aceasta infiintare de SRL-D
Societatile primesc punctaj si functie de mediul rural sau urban

Localizarea activităţii microîntreprinderii“S.R.L. – D.”


D

9

Mediul rural

10


10

Mediul urban

5


Inainte de a infiinta SRL-D sa fiu consultat pentru a va da lista celor 5 activitati ce le veti inscrie in statutul firmei
Pe langa taxele de inscriere firma la Registrul Comertului , cei maxim 10.000 de euro nerambursabili , firma mai este scutita de la plata contributiilor de asigurari sociale datorate de angajatori pentru veniturile aferente timpului lucrat de cel mult 4(patru) salariati , angajati cu norma intreaga
Cheltuielile eligibile pentru acest program sunt urmatoarele

1)INVESTIŢIILE ÎN ACTIVE CORPORALEreferitoare la:
a)Terenuri pentru realizarea de construcţii/amenajare efectuate în cadrul proiectului, destinate activităţii pentru care s-a solicitat finanţarea; achiziţionarea de terenuri fără construcţie/amenajare efectuate în cadrul proiectului nu reprezintă cheltuială eligibilă în Program; amenajararea pe terenuriînchiriate /concesionate pentru realizarea activităţilor proiectului reprezintăcheltuială eligibilă numai pentru realizarea activităţilor sportive, recreativeşi distractive(diviziunea 93 );
b)Construcţii pentru desfasurarea activităţii pentru care s-a solicitat finanţarea[1];
c)Achiziţionarea de spaţii destinate realizării activităţii pentru care s-a solicitat finanţare[2].
Costurile de spaţiu[3] cuprind:
ØSpaţiu de birouri
ØSpaţiu de producţie
ØSpaţiu de desfăşurare activităţi comerciale şi prestări servicii
ØSpaţiu de depozitare
d)Achiziţionarea de mobilier pentru dotarea spaţiilor amenajate destinate activităţii pentru care s-a solicitat finanţarea;
e)Echipamente tehnologice, maşini, utilaje şi instalaţii de lucru, aparateşi instalaţii de măsură, control şi reglare, tehnica de calcul, etc;
f)Mijloace de transport marfa în directă legătură cu activităţile codului/codurilor CAENpe care accesează, cu excepţia vehiculelor de transport rutier de mărfuri, solicitate de întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri în numele terţilor.
Autoturismele sunt eligibile în cadrul Programului, numai pentru următoarele activităţi:transporturi cu taxiuri cod CAEN 4932, Activităţi de închiriere şi leasing cu autoturisme şi autovehicule rutiere usoare cod CAEN 7711 , 8553Şcoli de conducere.
Sunt eligibile în cadrul programului autoutilitare din categoria N1,N2, N3 cu excepţia vehiculelor de teren simbol G conform Ordinului MLPTL 211/2003cu modificările şi completările ulterioare.
În cazul în care la certificare se constată că autoutilitarele achiziţionate nu fac parte din categoriile enunţate mai sus, se va proceda la recuperarea AFN.
2)INVESTIŢIILE ÎN ACTIVE NECORPORALE referitoare la:brevete de invenţie,design industrial, mărci de produse şi servicii (francize, etichetare ecologică, etc.); realizare site(maxim 10.000 lei).

[1] Se iau în considerare cheltuielile aferente realizării unei construcţii doar în cazul în care aceasta se realizează cu o întreprindere autorizată în domeniu.
[2] Valoarea activului corporal achiziţionat în cadrul programului se va stabili pe baza unei evaluări al unui expert evaluator UNEVAR.
[3] Activele din cadrul acestei categorii nu trebuie să aibă destinaţie locativă.
COL(r)ING BALICI MIHAI
BUCURESTI

Prezentarea localitatii

aaaaaaaaaaaaaa